Zakaždým keď platíme, hlasujeme o tom, aký svet chceme mať.