Nesmieme dovoliť, aby nás určovalo obmedzené vnímanie druhých ľudí.