Nie kvákanie, ale let divej husi vedie kŕdeľ k tomu, aby ju nasledoval.