Ži v pokoji so sebou a potom môžeš priniesť pokoj iným – pokojný muž urobí viac dobrého ako učený.