Ak nachádza človek pokoj v sebe, je zbytočné, aby ho hľadal inde.