Že nedostanete vždy, čo chcete, je niekedy obrovské šťastie.