Pokiaľ človek nemiluje zviera,
zostáva časť jeho duše neprebudená.